Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon MHC Maarn

MHC Maarn wil graag een sportvereniging zijn waar iedereen zich welkom voelt en met plezier kan hockeyen. Dat betekent dat we iedereen binnen de vereniging gelijk en met respect behandelen. Ongewenste omgangsvormen, zoals agressie, (seksuele) intimidatie, discriminatie, pesten en geweld kunnen ervoor zorgen dat de omgeving niet meer veilig is. Dit kan veel emoties en vragen oproepen, zowel bij een slachtoffer, maar ook bij degene die zoiets zien gebeuren. Onbegrip, boosheid of schaamte kunnen ervoor zorgen dat iemand niet direct de confrontatie aan wil of kan gaan. Daarom is het goed dat er binnen de vereniging iemand is waarbij je dan terecht kunt.

Als vereniging hebben wij daarom vertrouwenspersonen die je kunt benaderen wanneer je te maken krijgt met ongewenst gedrag. Deze vertrouwenspersonen hebben een geheimhoudingsplicht. Zij vertellen niets door en zoeken samen met jou naar een oplossing.

Wat doet een vertrouwenspersoon ?
De vertrouwenspersoon luistert naar iemands verhaal, geeft advies en kan iemand helpen om desgewenst actie te ondernemen.
Hierbij kun je denken aan:

o Het inschakelen van een bemiddelaar

o Het ondersteunen bij het indienen van een klacht

o Het helpen bij het voorbereiden op een moeilijk gesprek

o Het doorverwijzen naar politie, justitie en/of hulpverleningsinstanties

De vertrouwenspersonen binnen MHC Maarn zijn:
Eveline Grosfeld en Irene Smits.
Deze dames hockeyen beide in het veteranen team. Zij willen graag met je meedenken en kunnen een luisterend oor bieden.

Spreek hen aan of zoek contact met hen via
e-mail:
[email protected]

Je kunt ook contact opnemen met een persoon buiten MHC Maarn over onacceptabel gedrag binnen de sport via het NOC*NSF Centrum Veilige Sport, telefoonnummer 0900-20255900 of e-mail [email protected]

Informatie over veilig sporten MHC Maarn