Opzeggen

Opzeggingen kan je  doorgegeven door in te loggen op de site van MHC Maarn.

https://team.lisa-is.nl/login

Als je ingelogt bent kan je onder club het opzegformulier aanklikken. De opzegging wordt automatisch verwerkt in het systeem. Een bevestiging ontvang je via mail.

Voor de club is het belangrijk te weten waarom je stopt. Het wordt daarom op prijs gesteld als je een korte toelichting geeft, wat je overwegingen zijn geweest om te stoppen. Het opzeggen dient uiterlijk vóór 1 mei van het lopende seizoen plaats te vinden. Dit in verband met het samenstellen van de teams en opgave hiervan aan de KNHB voor het volgende seizoen. Bij niet tijdig opzeggen loopt het lidmaatschap door en wordt de hele contributie voor het komende seizoen gefactureerd.